Een eeuwenoud polderland (De Meern – Bodegraven – Alphen aan den Rijn – Bodegraven – De Meern, 99 km, waarin opgenomen: de ANWB Cope fietsroute [45 km])

Doorkomstplaatsen (routekaartjes onderaan dit blog)
De Meern – Harmelen – De Putkop – Breeveld – Woerden – Barwoutswaarder – Nieuwerbrug – Weijpoort – Molenbrug – Bodegraven – Oud Bodegraven –  Oud Reeuwijk – Tempel – Boskoop – Alphen aan den Rijn – Aarlanderveen – Nieuwkoop – Zuideinde – Meije – Bodegraven – Molenbrug – Weijpoort – Waarder – Oosteinde – Kromwijk – Woerden – Cattenbroek – Harmelen – De Meern
Solo. 99,29 km in 5:06:22; AvS: 19,44 km/u.
Bewolkt, toenemend opklaringen. 12,0 – 15,8o. WZW kracht 3 – WNW kracht 3.

Fotoalbum →

(aanklikken in dit blog van een foto resulteert in een vergroting)

Buienpatronen
De afgelopen week was het een natte boel. Regen, regen en nog eens regen. Gelukkig nam de wateroverlast af, tenminste, er waren gaandeweg de week niet meer zoveel meldingen erover in het nieuws.
Het buienpatroon nam in de loop van de week vorm aan: in de ochtend en voormiddag buien die over Nederland trokken, al of niet vergezeld van onweer, in de namiddag en avond opklaringen. Tijdens de lunch trok een buiengordel van west naar oost over De Meern. Volgens Buienradar zou het de uren erna droog blijven. Om kwart over een vertrokken voor een westwaartse rit naar Bodegraven met als doel: de ANWB Cope fietsroute, één van de ANWB fietsroutes die nog bewegwijzerd zijn. In augustus 2012 had ik al eens een poging gedaan deze route te fietsen maar ik strandde in Boskoop. Tijdens het fietsen van de ANWB Vierambacht skateroute kwam ik regelmatig routebordjes van de ANWB Cope fietsroute tegen. Vandaag zou het moeten lukken de route in zijn geheel te fietsen. Voor alle zekerheid toch maar een routekaartje geprint; de bewegwijzering van de ANWB eendaagse fietsrondjes is aan verval onderhevig.

Fietsfeest in de buurt van Harmelen
Vanuit De Meern richting Woerden gefietst langs de Oude Rijn, over de Heldamweg tussen de grote broeikassen door – die door de bouw van Leidsche Rijn nog maar een klein restant zijn van wat ooit hier heeft gestaan – naar De Putkop. Op de Breudijk tegemoet gereden door talloze gezinnen die, aan papieren te zien die ze vasthielden, bezig waren met een fietstocht. De organisatie van die tocht kon tevreden zijn: honderden deelnemers en het weer was nog mooi ook.

De ANWB Cope fietsroute
De ANWB Cope fietsroute heeft een lengte van ongeveer 45 kilometer en loopt rechtsom via Bodegraven, Tempel, Boskoop, Alphen a/d Rijn, Aarlanderveen, Nieuwkoop, Meije en dan weer naar Bodegraven.
De ANWB Cope fietsroute ontleent haar naam aan de “cope”, het contract dat in de twaalfde eeuw in West- en Zuidoost-Utrecht het recht gaf om veengebieden te ontginnen. Het gebied werd hiertoe verdeeld in “hoevematen”, kavels van 1250 x 113 meter. Door de landindeling en de daarmee samenhangende aanleg van sloten en kaden is een karakteristiek landschap ontstaan. Aan de kop van de kavels staan de boerderijen. Vanaf de boerderijen strekken de kavels zich tot in de verte uit.

Wonnepad

Tempel: het Wonnepad

Wonnepad Reeuwijkse polder

Tempel: de Reeuwijkse polders langs het Wonnepad

(1) Bodegraven – Boskoop
De ANWB Cope fietsroute kan vanuit ieder willekeurig punt worden gestart. Komend vanuit De Meern, was Bodegraven voor mij de meest handige startplaats.  Aan het einde van de Wilhelminastraat linksaf, de Oud Bodegraafseweg in, en deze blijven volgen. Voorbij het viaduct van de N11, bij de driesprong met de J.C. Hoogendoornlaan, ontbrak een routebordje. Ik herinnerde me links aan te moeten houden. Zo gezegd, zo gedaan. De route voerde over de smalle, slingerende Oud Bodegraafseweg waarlangs veel uiteenlopende typen boerderijen staan, waaronder enkele fraaie langgevelboerderijen. De nabijheid van snelwegen merk je pas bij het naderen van de A12. Op dat punt loopt de route eventjes evenwijdig aan de A12, om bij de Oud Reeuwijkseweg rechtsaf te gaan. In het gebied hier zijn sierteelt en het kweken van bomen de middelen van bestaan. Hier valt de ANWB Cope fietsroute in tegengestelde richting samen met de ANWB Veenweide fietsroute.
Bij de driesprong van de Zijdeweg en de Warmoeskade buigt de ANWB Cope fietsroute naar links en valt hij samen met de LF4 richting Boskoop. Over het Wonnepad, een smal, tamelijk hoog dijkje met rechts ervan sierteelt en links ervan de diep gelegen polders van Reeuwijk. Een indrukwekkend gezicht, zeker met het heldere weer van vandaag en de wolkenpartijen die er waren.
Sinds de vernieuwing van de Wijkdijk ontbreken bij de kruising van het Wonnepad met de Wijkdijk routebordjes. De Wijkdijk moet met een zig-zag manoeuvre worden overgestoken, waarna de rit over een smalle dijk, die afdaalt tot polderniveau, vervolgd kan worden.
In Boskoop buigt de ANWB Cope fietsroute voor de spoorbaan rechtsaf, de Parklaan in. Aan weerszijden sfeervolle nieuwbouwhuizen. Wie bij Laag Boskoop rechtsaf slaat en de route even laat voor wat hij is, wordt beloond met zicht op het aloude cope-landschap.

Fietspad richting knooppunt 34

Het Bedelaarsbos

(2) Boskoop – Alphen aan den Rijn
De Parklaan in Boskoop gaat over in het Paddegat. Nadat de Otweg is overgestoken, buigt de ANWB Cope fietsroute na enkele honderden meters rechtsaf naar De Oude Wijk, om met enige slingers door het weidegebied richting Alphen aan den Rijn te voeren.
In de nabijheid van de Baanwegsekade is aangegeven dat de route rechtdoor loopt. Deze kade komt uit bij een miserabel, smal fietspad dat door de bosjes heen lijkt te gaan. Een klein routebordje op een klein bruin geteerd paaltje in de berm maant dit naamloze pad te volgen, onder de spoorbaan Gouda – Alphen aan den Rijn door (afstappen is geen overbodige luxe) om aan de andere kant van het viaduct even smal verder te gaan. Het pad is vernoemd naar het Bedelaarsbos, een geïsoleerd poldergedeelte aan de rand van Alphen aan den Rijn. In de achttiende en negentiende eeuw werden bedelaars en zwervers door Alphen aan den Rijn naar dit gebied verbannen.
Pal na het spoorwegviaduct waren mensen bezig bramen te plukken. Terwijl ik een foto van het pad probeerde te maken, klonk achter mij gekuch. Een jogger in zwart-rood tenue wilde voorbij. Ik gaf hem de ruimte, was nog niet klaar met fotograferen. Een eindje verderop was het zijn beurt om mij de ruimte te geven.

Aarlanderveen met kerk en molen

Korteraarseweg: zicht op Aarlanderveen

Aarlanderveense viergang

Korteraarseweg: zicht op de Aarlanderveense viergang

(3) Alphen aan den Rijn – Aarlanderveen
Aan het einde van het Bedelaarsbos rechtsaf, het Rietveldsepad op. Weidegebied. De N11 kwam in zicht en daarmee gemoderniseerde weggetjes. Het routebordje van de ANWB Cope fietsroute wees teruguit, naar mijn mening het gevolg van het verkeerd plaatsen ervan na voltooiing van de wegwerkzaamheden. Bij de Wijkdijk voorbij Tempel was het routebordje niet eens teruggeplaatst. Het lijkt alsof wegwerkers niet voldoende aandacht hebben voor routebordjes. Dat is jammer; op die manier gaat een route naar de bliksem.
In Alphen aan den Rijn was de bewegwijzering weer goed op orde. De ANWB Cope fietsroute voert langs het station, door het centrum met moderne bebouwing (gemeentehuis, winkels) en daarvandaan naar de Zegerplas. Dan krijgt de route weer een meer landelijk karakter: links de rand van Alphen aan den Rijn, rechts het Ter Aar kanaal.
Bij de afbuiging van de N207 verplaatst de route zich naar de overzijde van het Ter Aar kanaal, om na korte tijd de Korteraarseweg in te slaan richting Aarlanderveen. Vanaf hier is er een mooi uitzicht op Aarlanderveen met de markante Petrus en Pauluskerk, verscholen tussen geboomte, zo lijkt het. Ver rechts van de kerk staat molen De Morgenster, een stellingmolen die, zo bleek vandaag, van een nieuwe rietpels was voorzien. De molens van de Aarlanderveense viergang waren in vol bedrijf. Dat mag ook wel met de regen van de afgelopen dagen.
Vanaf Alphen aan den Rijn valt de ANWB Cope fietsroute grotendeels samen met de LF2. Handig om te weten voor als er routebordjes ontbreken zoals bij Noordeinde. De Hogedijk is een machtig leuk dijkje om overheen te fietsen. Rechts zicht op Aarlanderveen, links zicht op de polders.

Nieuwkoopse Plassen

Nieuwkoopse Plassen

(4) Aarlanderveen – Bodegraven
Voorbij Aarlanderveen is er een tamelijk scherpe afdaling naar de Aarlanderveenseweg richting Nieuwkoop. Het fietsen is hier weer op polderniveau. Bij de kruising met de Achttienkavels ontbrak weer eens een routebordje. De kaart bood niet echt uitkomst. Ik besloot rechtdoor te gaan naar Nieuwkoop, maar had eigenlijk rechtsaf te gaan om direct bij het voormalige buurtschap Zuidzijde uit te komen en daarvandaan naar de Nieuwkoopse Plassen. Via Nieuwkoop lukte het uiteindelijk ook.
Nieuwkoop is niet alleen de doorkomstplaats van de ANWB Cope fietsroute, maar ook van de ANWB Jaagpad fietsroute, de ANWB Reeuwijkse Plassen fietsroute en de ANWB Zevenhoven fietsroute, alle bewegwijzerd, voor zolang als het duurt.
Na een ijsje te hebben gegeten, de route teruggevonden en de Nieuwkoopse Plassen opgezocht. De wegwerkzaamheden daar zijn beëindigd, het dijkje tussen de plassen door is weer toegankelijk voor fietsers. Wel vindt aan het begin van het dijkje bodemsanering plaats.
De linker plas was rustig, op een enkel bootje na. Op de rechter plas voeren plankzeilers. Er was vrijwel geen fietser of wandelaar te bekennen en ook – niet onbelangrijk – geen mugjes.
Tussen de schapen door naar de watertoren van Meije en daarvandaan rechtsaf, langs de Meije naar Bodegraven. Veel uiteenlopende typen boerderijen langs de Meije, gaandeweg in bebouwingsdichtheid toenemend. Her en der laagstamboomgaarden. Vrijwel geen verkeer op deze zondag. Het was dan ook tijd voor avondeten.
In Bodegraven nog wat cola gekocht en koers gezet naar De Meern.

Strava-Cycling-Android-AppDe stenen uit de straat
Bij gebruik van de Strava™ app is de accu van mijn smartphone na ongeveer zes uur leeg. Als de accu leeg is, wordt de rit die op dat moment geregistreerd wordt, opgeslagen. Is de elektriciteit hersteld, dan kan de registratie van die rit niet worden hervat. Er moet een nieuwe ritregistratie worden aangemaakt of er moet genoegen worden genomen met een onvolledig geregistreerde rit.
Na de spoorwegovergang aan de Weiweg bij Weijpoort werd het tijd mijn smartphone op de oplader aan te sluiten om de rest van de rit te kunnen blijven registreren. De Gazelle in de berm aan de kant gezet en de stuurtas geopend om de USB-kabel te pakken die ik er voor vertrek in had gelegd. Met die kabel kon de smartphone op de oplader worden aangesloten. Geen kabel te bekennen! Grote kans dat die tijdens een van de keren dat ik de camera uit de stuurtas had gehaald, op de grond was gevallen zonder dat ik het had gemerkt. Dom. Ik had er beter aan gedaan de kabel op te bergen in het ritsvakje onder de klep.
Gedane zaken nemen geen keer. Volgens de indicator op de smartphone was er nog voor ongeveer een uur elektriciteit. De stuurtas gesloten en als een razende reporter in een stevig tempo de stenen uit de straat gereden om vóór stroomuitval thuis te zijn. Dat lukte.

De Meern, 24 augustus 2014
Theo van Berkel

Fotoalbum →

Routekaartjes
Gedetailleerde kaart “Een eeuwenoud polderland” op https://www.strava.com/activities/184787084
GPS-download: voer de URL van de kaart in op http://strava-tools.raceshape.com/vpu

Routekaartje “Een eeuwenoud polderland”

 

Routekaart ANWB Cope fietsroute

ANWB Cope fietsroute

Advertenties

Over Theo van Berkel

Enthousiast toerfietser die tijdens zijn tochten graag foto's maakt van beelden, boerderijen, landschappen en molens en die grappige situaties beschrijft die zich onderweg voordoen.
Dit bericht werd geplaatst in Fietstochten, Fotografie en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s