TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” (Vianen – Leerdam – Arkel – Meerkerk – Vianen, 79 km)

Doorkomstplaatsen (routekaartjes onderaan dit blog)
Vianen – Helsdingen – Hei- en Boeicop – Hagestein – Everdingen – Leerdam – Oosterwijk – Kedichem – Rietveld – Arkel – Meerkerk – Sluis – Achthoven – Lexmond – Kortenhoeven – Vianen
Solo. 79 km in 4:10:05, AvS: 18,96 km/u.
Zonnig, sluierbewolking. 14,8 – 22,8º. ZZO kracht 3 – Z kracht 3.

Fotoalbum →

(aanklikken in dit blog van een foto resulteert in een vergroting)

DVD brochure bron: http://www.kijkvanafdedijk.nl

Voorplaat DVD “Kijk vanaf de Dijk”
bron: http://www.kijkvanafdedijk.nl

“Kijk vanaf de Dijk”
De TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” is niet zomaar een fietsroute. Het is een educatieve fietsroute in de Vijfheerenlanden, waarbij de makers voor ogen stond de bezoekers van de Vijfheerenlanden al het mooie van de Vijfheerenlanden in diverse vormen te laten ervaren.
De naam “Kijk vanaf de Dijk” heeft twee betekenissen. Eén van de betekenissen volgt uit het feit dat de route over dijken rondom de Vijfheerenlanden loopt, een heemraadschap dat in de 13e eeuw werd opgericht door de heren van Arkel, Everdingen, Hagestein, Ter Leede en Vianen, die maatregelen namen tegen de wateroverlast vanuit de Gelderse Betuwe. De dijken waarover de route voert en die de Vijfheerenlanden begrenzen (de Diefdijk, de Lekdijk, de Lingedijk en de dijk langs het Merwedekanaal) bieden schitterende uitzichten over deze zo gevarieerde regio met fruitteelt, grienden, veeteelt en uiterwaarden. “Kijk vanaf de Dijk” is ook de naam van een project dat is ontstaan naar aanleiding van het 40-jarig jubileum in 2006 van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Het doel van dit project is tweeledig. Men wil alle facetten van de Vijfheerenlanden (landschap, wijzen van bestaan, flora en fauna, streekeigen producten) onder de aandacht brengen van de bezoekers en men wil de samenwerking bevorderen tussen boeren, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwilligers  die zich bezighouden met het beheer en het behoud van de Vijfheerenlanden. De DVD Kijk vanaf de Dijk – Beleef de Vijfheerenlanden die in maart 2007 is uitgebracht, geeft een gedetailleerd beeld van de natuur in de Vijfheerenlanden en het beheer ervan. Wie de fietsroute rijdt, kan alles met eigen ogen aanschouwen en ervan genieten.
De website kijkvanafdedijk.nl bevat veel informatie over de activiteiten die in het kader van dit project plaatsvinden. Een interactieve routekaart biedt de mogelijkheid om in de Vijfheerenlanden fantastische fiets- en/of wandeldagen te door te brengen en het zal, zo is mijn ervaring, niet bij één bezoek blijven.

TOP logo Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant

TOP logo Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant

Routekaart en lengte
De TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” is een rechtsom lopend, niet bewegwijzerd fietsrondje. Het officiële startpunt is vlakbij het TOP bij de Nieuwe Rijksweg in Lexmond, vlakbij het viaduct van de A27. Uiteraard is het mogelijk om op ieder willekeurig punt op de route in te haken. Fietsend vanuit De Meern is de Jan Blanken brug bij Vianen het dichtstbij liggende aanknopingspunt.
De routekaart van de TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” kan worden gedownload op www.toproutenetwerk.nl. Op deze routekaart zijn ook verschillende deelroutes en routebekortingen ingetekend. Op kijkvanafdedijk.nl kan naast deze routekaart ook een beschrijving van de bezienswaardigheden, het landschap en de recreatieve mogelijkheden worden gedownload. Op beide websites ontbreekt een exacte routebeschrijving. Met behulp van Google Maps heb ik de precieze loop van de route goed kunnen nagaan.
Volgens toproutenetwerk.nl heeft de TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” een lengte van 60 km. Volgens mijn kilometerteller en de gegevens van de Strava® app bedraagt de lengte ongeveer 79 km. Het is maar dat u het weet.

Weblog 2014-10-18 Kijk vanaf de Dijk (1)

De Hoekmolen

Weblog 2014-10-18 Kijk vanaf de Dijk (2)

Fietspad vanaf de Kanaalweg naar de Huibertweg

Kijkend vanaf de dijken
Inhakend op de TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” fietste ik in Vianen via de knooppunten 10 en 11 naar de Kanaalweg, die voorbij het viaduct van de A2 overgaat in de Panoven. Pal buiten de bebouwde kom rechtsaf, de Lange Waaysteeg in en het fietspad volgend tot aan de eerste afslag links: de Helsdingse Achterweg. Op de hoek staat een merkwaardig klein gebouw dat aan de voorzijde op een kapel lijkt en aan de achterzijde op een boerderij. Volgens de DVD Kijk vanaf de Dijk is het een kapelletje dat herinnert aan de vroege middeleeuwen, toen Utrechtse monniken het land hier ontgonnen.
Aan het einde linksaf, de Bloemendaalseweg op. Voor de Bolgerijsebrug rechtsaf, de Heicopperweg op langs het Merwedekanaal.
Bij de Zwaanskuikenbrug stak ik het Merwedekanaal over om daarna rechtsaf te slaan en over de Kanaaldijk aan te koersen op de Hoekmolen. Ter hoogte van de Hoekmolen over smalle fietspaadjes linksaf, de Huibertweg opzoekend (het bord “doodlopende weg” geldt alleen voor gemotoriseerd verkeer) die langs de Huibert loopt, een wetering. Een prachtig, rustig deel van de Vijfheerenlanden. Na enige tijd verandert de Huibertweg in een fietspad, dat uitkomt bij de Zijdeweg. Daarvandaan valt de route tot aan recreatieplas Everstein samen met de in tegengestelde richting lopende ANWB Vijfheerenlanden fietsroute. Het weidelandschap maakt langzaam plaats voor grienden, vooral bij de Bolgerijsekade en de Kostverlorenweg.

Recreatieplas Everstein

Recreatieplas Everstein

Na bij de Autenasekade de A2 te zijn overgestoken, linksaf, de Breede Sticht in om uit te komen in Hagestein. Door het oude centrum, langs de op een terp gebouwde kerk fietsend, linksaf, de Hoevenweg op richting de Lek. Rechts zag ik een voetgangers-verkeersbord en een voetpad dat naar de oever van de plas leidde, waar aan de overkant een recreatiecentrum is gevestigd. Een visser was bezig zijn spullen uit te laden uit een bestelbusje. “Pas op voor de modder” zei hij toen ik mijn Gazelle aan de kant zette en aanstalten maakte naar de oever te lopen voor het maken van een foto. Hij vertelde hier al zo’n drie visseizoenen lang ieder weekend zijn hengels uit te gooien. Zijn vissershut had hij al geïnstalleerd. Op mijn vraag of deze plas een natuurlijk ontstane plas was of niet, legde hij uit dat de plas in de jaren ’70 was ontstaan als gevolg van zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A27. Het viel me op dat het water kraakhelder was. Onder dank voor zijn uitleg nam ik afscheid van de man. “Tot ziens en prettige dag, jongen!” zei hij, terwijl hij verder ging met zijn voorbereidingen. Waar een gang naar de kapper al niet goed voor is.

Diefdijk: boerderij aan de voet van de dijk

Diefdijk: boerderij aan de voet van de dijk

Diefdijk: "Het Wiel"

Diefdijk: “Het Wiel”

Voorbij Everdingen rechtsaf, de Diefdijk op. De huidige staat dateert uit 1809. Oorspronkelijk was de Diefdijk een kade, eind 13e eeuw aangelegd in opdracht van de vijf heren van het heemraadschap Vijfheerenlanden. In de achttiende eeuw ging de Diefdijk deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1935 werd de Diefdijk bij de aanleg van de A2 van een coupure voorzien met stalen deuren waarmee de A2 van bovenaf afgesloten kon worden. Kort geleden, als gevolg van de verbreding van de A2, is deze coupure vervangen door een nieuwe coupure, die drie keer zo breed is als zijn voorganger.
Langs de Diefdijk zien we boomgaarden en grienden. Aan de voet van de dijk staan tal van kleine en grote boerderijen. Her en der zijn er kleine en grote plassen langs de Diefdijk, wielen, ontstaan na dijkdoorbraken. Het water heeft tot in Leerdam met grote regelmaat huisgehouden.
In dit gebied zijn er tal van korte en langere wandelroutes uitgezet, niet zelden bij een wiel. Picknicktafeltjes langs de route bieden de wandelaar rust en uitzicht. Wat mij heeft getroffen, vandaag, was het ongerepte karakter van de Vijfheerenlanden hier en dat terwijl de A2 op nog geen steenworp afstand ligt!

Leerdam: glasblazers bij de Grote Kerk

Leerdam: glasblazers bij de Grote Kerk

Lunchpauze gehouden in Leerdam, stad van de glasfabrieken, in de twaalfde eeuw Ter Leede genaamd. Een beeld bij de Grote Kerk houdt de herinnering aan het oude glasblazen levend. Vandaag was het in het centrum van Leerdam gezellig druk; het was markt. Fruitkramen, een Turkse etenskraam, enzovoort. Uit een aanhanger die er als een draaiorgel uit zag, klonk onvervalste digitale draaiorgelmuziek, compleet met trompetten. Het getrommel werd verzorgd door een echte snaredrum.
De broodjes kaas die ik bij een door Aziaten gerunde automatiek bij de Grote Kerk kocht, waren rijk belegd. Iets té rijk, constateerde mijn inwendige enkele kilometers verderop terwijl ik op de Lingedijk behoorlijk in mijn vaart geremd werd door de wind, die naar het zuiden was gedraaid.
De Lingedijk biedt mooie uitzichten, zowel rechts (landinwaarts) als links (over de rivier). Boerderijen en boerderijtjes rechts aan de voet van de dijk. Tot ver in het land strekkende weilanden. Vóór Kedichem is er links een groot wiel te zien.
De TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” voert langs het buurtschap Rietveld naar Arkel. Aan de grens van Arkel rechtsaf, langs het Merwedekanaal. Mijn inwendige was er blij om dat de zuidenwind nu in de rug ging blazen, zodat ik met hoge snelheid langs het kanaal kon suizen. Ondertussen was ik ervan overtuigd geraakt dat de route langer was dan de 60 kilometer die op internet was opgegeven.

Zouwendijk: riethut

Zouwendijk: riethut

In Meerkerk de Zouwendijk opgereden. Na enige tijd zag ik langs de kant van de weg twee mannen die met riet en hooibalen in de weer waren. Eén van hen bouwde aan een riethuis. Op deze manier, zo vertelde zijn metgezel, wordt het riet opgeslagen dat hier gewonnen wordt. Na enige tijd zou het afgevoerd worden; het riet zou worden gebruikt voor onder andere dakbedekking.
Bij Sluis rechtsaf, de Lekdijk op richting de Jan Blanken brug. Opnieuw legde de zuidenwind een stevige rem op de Gazelle. Dat brak enigszins op, maar het vergalde het plezier in de tocht van vandaag allerminst.
Thuis hoorde ik op het journaal dat vandaag de warmste 18e oktober ooit was, meteorologisch gezien een onvergetelijke dag. Voor mij was het vanwege de mooie fietstocht een onvergetelijke dag.

De Meern, 18 oktober 2014
Theo van Berkel

Fotoalbum →

Routekaartjes
Gedetailleerde kaart op https://www.strava.com/activities/208741442
GPS-download: voer de URL van de kaart in op http://strava-tools.raceshape.com/vpu
De TOP fietsroute “Kijk vanaf de Dijk” valt af en toe samen met andere fietsroutes, te weten:

Routekaartje "Kijk vanaf de Dijk" (Strava)

Routekaartje “Kijk vanaf de Dijk” (Strava)

Routekaartje “Kijk vanaf de Dijk”
Bron: http://www.toproutenetwerk.nl

 

Advertenties

Over Theo van Berkel

Enthousiast toerfietser die tijdens zijn tochten graag foto's maakt van beelden, boerderijen, landschappen en molens en die grappige situaties beschrijft die zich onderweg voordoen.
Dit bericht werd geplaatst in Fietstochten, Fotografie en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s