Rondje Lage Vuursche (De Meern – Tienhoven – Hoorneboegse Heide – Lage Vuursche – De Meern, 73 km)

Doorkomstplaatsen (routekaartje onderaan dit blog)
De Meern – Vleuten – Themaat – Maarssenbroek – Maarssen – Maarsseveen – Molenpolder – Oud Maarsseveen – Tienhoven – Egelshoek – Hilversum – Lage Vuursche – Bilthoven – Maartensdijk – Groenekan – Blauwkapel – Utrecht – De Meern
Solo. 73,82 km in 3:48:35; AvS: 19,37 km/u.
Zonnige perioden. 10,3 12,0 – 10,8º. ZZW kracht 3 – ZZO kracht 2.

Knooppunten (vertrek en aankomst: De Meern, knooppunt 76)
76 – 21 – 22 – 54 – 13 – 16 – 18 – 46 – 45 – 47 – 48 – 49 – 29 – 30 – 31 – 83 – 56 – 22 – 63 – 90 – 98 – 97 – 94 – 92 – 91 – 90 – 28 – 31 – 26 – 20 – 19 – 01 – 76
GPS-download op route.nl.
Laatst bijgewerkt: januari 2016. Controleer op route.nl of er wijzigingen zijn!

Fotoalbum →

(aanklikken in dit blog van een foto resulteert in een vergroting)

De Meern – Egelshoek
(knooppunten 76 – 29)
Vanochtend met behulp van route.nl een rondje naar Lage Vuursche uitgeknoopt, waarbij op de heenweg de Hoorneboegse heide zou worden aangedaan. De lucht was strakblauw, de wind matig zuidzuidwest. Er zou een prachtige tocht gereden kunnen worden!
Het knooppuntennetwerk in de provincie Utrecht wordt fijnmaziger. In de stadsdelen rond Utrecht bijvoorbeeld zijn er nieuwe knooppunten aan het netwerk toegevoegd. Een aantal ervan, bijvoorbeeld knooppunt 54 aan de rand van Vleuten, is nog niet op de kaarten van route.nl ingetekend. Dat geeft verwarring, de ene keer meer dan de andere keer. Hopelijk komt hieraan snel een einde.
Na knooppunt 13 is er aan weerszijden van de Maarssenseweg een prachtig uitzicht op de Haarrijnseplas die een dubbele functie heeft: een recreatieve functie en een functie in het waterbeheer. In het door de wind golvende water koesterden meeuwen en meerkoeten zich in de zon.
Na het Amsterdam-Rijnkanaal te zijn overgestoken, richting knooppunt 46 en daarna enige tijd langs de Vecht richting Oud Zuilen gefietst, waar langs de Oostwaard twee watermolens met volle zeilen in bedrijf waren. Het sluizencomplex bij deze molens is onlangs gerenoveerd. Op een informatiepaneel is uitgelegd hoe hier vroeger het water werd beheerd en hoe dat tegenwoordig gaat.

Tienhoven De Trouwe Wachter

Tienhoven: De Trouwe Wachter

Langs de Maarsseveense Plassen over smalle fietspaden richting Tienhoven. Bij de afslag naar de Nedereindsevaart wilde ik een groepje hardlopers passeren. Op het geluid van mijn bel riep een van hen: “Kan ik meeliften?” “Probeer maar eens achterop te zitten!” riep ik in het voorbijrijden. Achter me klonk een hilarisch gelach.
Het was rustig op de Nedereindsevaart, een niet al te brede weg die langs een aantal petgaten loopt, ontstaan tijdens de vervening. Al snel doemde Tienhoven op. Bij knooppunt 49 rechtsaf, de Dwarsdijk op en wipmolen De Trouwe Wachter in ogenschouw genomen. Deze molen dateert uit 1832. Kort na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij de naam “De Trouwe Waghter”, ter herinnering aan het feit dat molenaar Arie van Garderen in de oorlogsjaren de onderduikers in de omgeving met bepaalde standen van de wieken voor onraad waarschuwde. Op de ondertoren is een koperen plaquette aan de onderzijde van de schoorsteen aangebracht waarop in de vorm van een vierregelig vers hieraan wordt herinnerd. RTV  Utrecht heeft in oktober 2014 de documentaire De Trouwe Wachter – een rijk verleden van een molen uitgezonden, waarin de geschiedenis en de lotgevallen van deze molen uit de doeken worden gedaan.

Egelshoek, Tienhovens kanaal: zicht op Nieuw Loosdrecht

Voorbij De Trouwe Wachter voert de route langs de Tienhovense Plassen en het Tienhovens kanaal over een tweesporig grindpad, met aan begin en einde betonstroken. Komend vanuit Tienhoven, is er vanaf het pad rechts uitzicht op de petgaten in de Oostelijke binnenpolder. Hier komt trilveen voor, een slappe bodem die uit voornamelijk graswortels bestaat. Egelshoek naderend, is er links een mooi uitzicht richting Nieuw Loosdrecht met de slanke toren van de uit 1400 daterende Sypekerk als landmerk van de toenmalige bisschop van Utrecht, die de grenzen van zijn bisdom met kerktorens afbakende.

Hoorneboegse heide: Charolais runderen

Hoorneboegse heide: Charolais runderen

Hoorneboegse heide: Charolais runderen

Hoorneboegse heide: Charolais runderen

Hoorneboegse heide, gezien vanaf de Bosdrift

Hoorneboegse heide, gezien vanaf de Bosdrift

De Hoorneboegse heide
(knooppunten 29 – 82)
Op knooppunt 29 niet rechtdoor naar Hollandsche Rading maar links aanhoudend, de Weg op de Egelshoek in. Langs het woonwagenkamp en vliegveld Hilversum. Vandaag was het erg rustig. Op andere dagen vliegen propellervliegtuigen en zweefvliegtuigen af en aan.
Bij knooppunt 30, aan de rand van Hilversum, de Noodweg overgestoken en over de Bosdrift naar de Hoorneboegse heide gefietst, die in deze tijd van het jaar bruin van kleur is omdat de heide uitgebloeid is.
In eerdere ritten had ik al gemerkt dat de Hoorneboegse heide een geliefde uitlaatplaats is voor honden. De trouwe viervoeters kunnen er naar hartenlust ravotten. Vandaag was het niet anders. Half Hilversum liet er zijn hond uit, de andere helft was het vast en zeker van plan en de meute rende af en aan over de heide en de paden. Voor fietsers niet altijd prettig. Stapvoets rijden en goed uitkijken, is de boodschap. De honden hielden zich verre van de Charolais runderen die de heide begrazen en daarmee de specifieke plantengroei in dit 190 hectare grote natuurgebied in stand houden. Vandaag was het voor het eerst dat ik deze runderen hier zag.
Vanaf de Bosdrift, die als vals plat omhoog loopt, is er aan weerszijden een mooi uitzicht op de heide. Bij knooppunt 31 lijkt het heidegebied op zijn hoogst te zijn gelegen: de Gooise stuwwallen, in de negentiende eeuw een onoverkomelijke hindernis bij de aanleg van het Tienhovens kanaal richting Amersfoort.
Rechtsaf, de Zuiderheideweg op en daarna de Hoorneboegsedrift op, die overgaat in de kaarsrechte, lange Weg van ’s Graveland naar Lage Vuursche. Het fietspad is goed begaanbaar.

Maartensdijkse Bos

Bos tegenover de Hilversumse Golfclub

Het Maartensdijkse Bos en kasteel Groeneveld
(knooppunten 82 – 98)
Bij knooppunt 82 (knooppunt 81 ben ik onderweg niet tegengekomen) linksaf, een fietspad op, Hollandse Sloot genaamd, dat langs de grens tussen Utrecht en Noord-Holland loopt. Langs het fietspad staan een aantal grenspalen met de wapens van deze provincies.
Na de Lage Vuurscheweg te zijn overgestoken, reed ik langs het uitgestrekte terrein van de Hilversumse Golfclub. Zou hiervoor bos gekapt zijn?  vroeg ik me af. Eén stukje bos in ieder geval niet, links van het fietspad, pal voorbij de Lage Vuurscheweg. De zon speelde een mooi lichtspel met de bomen en de gevallen bladeren.

Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld

Heksenkring

Herfsttafereel

De route voerde via knooppunt 56 naar kasteel Groeneveld. Langs de beek die vanaf het kasteel oostwaarts loopt, boden bomen een fraaie aanblik. De fiets aan de kant gezet voor een fotostop. Onder een boom zat een dame een boek te lezen. Haar hond kwam nieuwsgierig aanlopen en snuffelen. “Loopt hij in de weg?” vroeg de dame. “Nee hoor, op zo’n mooie dag als vandaag loopt niets en niemand in de weg” antwoordde ik en in gedachten eraan toevoegend “uitgezonderd op de Hoorneboegse heide”.
De rit van vandaag voerde niet langs het kasteel maar door het landgoed. Na enkele kilometers zag ik links een grote kring paddenstoelen. Twee oudere mensen leunden tegen een boom, hun fietsen aan de kant. Ik volgde hun voorbeeld. “Hiervoor zal iedereen stoppen, denk ik” zei ik tegen hen en haalde mijn camera uit de stuurtas. Geknield en wel probeerde ik mooie close-up opnames te maken.
Na een spoorbaan te zijn overgestoken, fietste ik door landgoed Pijnenburg, waar de fietspaden glooiend zijn maar goed begaanbaar.
Het was erg rustig, vandaag. Vogels lieten zich niet horen. Een echte herfstlucht van rottende bladeren of naaldhout viel niet te ruiken. Op naar Lage Vuursche.

De aanhouder wint…
Rond half drie een verlate lunch in “Familierestaurant Het Jagershuis” in Lage Vuursche. Trek hebbend in iets warms dat licht verteerbaar zou zijn, bestelde ik een tosti ham/kaas en een broodje kroket. Als drinken: cola.
Enkele tellen nadat een ober de tosti en het broodje kroket had gebracht, kwam een jongetje naar me toe. Zijn linker oog was bedekt met een zwart ooglapje, waarop een piratenhoofd was afgebeeld. In zijn hand had hij een stuk of zeven bestekzakjes. “Mag ik het plaatje hebben?” vroeg hij, wijzend op het bestekzakje op mijn tafel. “Hoe heet jij?” vroeg ik hem, zijn  vraag negerend. “Piet Piraat!” antwoordde hij. Dat had ik kunnen weten. “Hoe ben  jij hiernaartoe gekomen?” “Met de boot natuurlijk!” Hem vertellend dat ik nog moest eten, stuurde ik hem het zeegat uit. Nadat ik de tosti verorberd had, kwam hij weer aanzeilen. “Ik moet nog verder eten” zei ik. Onverrichterzake keerde hij naar zijn eigen tafel terug maar bleef me in de gaten houden. Toen hij zag dat ik alles had opgegeten, kwam hij weer naar mij toegerend. “U bent klaar!” riep hij. Bij zoveel vasthoudendheid kon een beloning niet uitblijven. “U bent best aardig” zei hij, het bestekzakje aannemend. Triomfantelijk liet hij zijn buit aan zijn ouders zien.

Richting Maartensdijk

Richting Maartensdijk

Lage Vuursche – De Meern
(knooppunten 98 – 76)
Na te zijn uitgerust, de rit vervolgd door het bos van Lage Vuursche. De langzaam ondergaande zon speelde met de bladeren die nog aan de bomen zaten. Dit leverde mooie taferelen op.
Aan de rand van Maartensdijk, bij knooppunt 97, achter de kliniek “Berg en Bosch” de Ridderoordse bossen in. Vervolgens koers gezet naar Groenekan en genoten van de aanblik van de vijver bij de Vijverlaan.
Via Utrecht op huis aan, terugkijkend op een prachtige herfsttocht door gevarieerd gebied.

De Meern, 8 november 2014
Theo van Berkel

Fotoalbum →

Routekaartje
Gedetailleerde kaart en GPS-download op route.nl
Het “Rondje Lage Vuursche” valt af en toe samen met andere fietsroutes, te weten:
– ANWB Erfgooiers fietsroute (Egelshoek – Hoorneboegse heide)
– LF9a NAP route (landgoed Pijnenburg – Utrecht)

Routekaartje "Rondje Lage Vuursche"

Routekaartje “Rondje Lage Vuursche” © http://www.openstreetmap.org/copyright

Advertenties

Over Theo van Berkel

Enthousiast toerfietser die tijdens zijn tochten graag foto's maakt van beelden, boerderijen, landschappen en molens en die grappige situaties beschrijft die zich onderweg voordoen.
Dit bericht werd geplaatst in Fietstochten, Fotografie en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Rondje Lage Vuursche (De Meern – Tienhoven – Hoorneboegse Heide – Lage Vuursche – De Meern, 73 km)

  1. Janny Bergh zegt:

    Prachtige foto’s en verhaal. ik hoop over twee weken ook weer te genieten van die prachtige omgeving

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s