Gecombineerde ANWB Cope-Linschoten-Bosdijk skateroute (65 km)

Doorkomstplaatsen (routekaartje onderaan dit blog)
Breudijk – Gieltjesdorp – Portengen Zuideinde – Kockengen – Geer – Aan de Zuwe – Oud Aa – Portengensebrug – Kockengen – recreatiegebied Oortjespad – Kanis – Kamerik – Woerden – Lange Linschoten – Snelrewaard – Oudewater – Tappersheul – Papekop – Diemerbroek – Zwarte Dijkje – Kromwijk – Woerden – De Putkop – Breudijk
Met mijn fietsmaat. 65,04 km in 3:02:05; AvS: 21,43 km/u.
Zonnig. 3,1 – 5,9º. ONO kracht 3.

Fotoalbum →

(aanklikken in dit blog van een foto resulteert in een vergroting)

ANWB infopaneel Bosdijkroute Coperoute

Oortjespad: infopaneel Bosdijk- en Cope skateroute

ANWB infopaneel Linschotenroute Coperoute

NS-station Woerden: infopaneel Linschoten- en Cope skateroute

Skateroute-combinaties
Ondergetekende heeft uit de met zeskante bordjes bewegwijzerde ANWB Cope skateroute, Linschoten skateroute en Bosdijk skateroute een gecombineerde route samengesteld met een lengte van ongeveer 65 km. Voor wie met de fiets in de auto naar de route wil rijden, is recreatiegebied “Oortjespad” het meest geschikte startpunt. U kunt hier uw auto parkeren en starten met bijvoorbeeld het fietsen van de ANWB Cope skateroute. U rijdt deze route tot aan Woerden. In Woerden volgt u niet de routebordjes naar Geestdorp, maar fietst u naar het NS-station, waarvandaan u vanaf het informatiepaneel bij het fietspad rechts van de hoofdingang van het station de ANWB Linschoten skateroute volgt. Terug bij het NS-station in Woerden, pakt u de ANWB Cope skateroute weer op tot aan de driesprong N401/N212. Op die driesprong slaat u rechtsaf en volgt u de ANWB Bosdijk skateroute in zijn geheel, om uiteindelijk weer uit te komen bij het recreatiegebied “Oortjespad”.
Vanaf recreatiegebied “Oortjespad” kunt u ook starten met het fietsen van de ANWB Bosdijk skateroute. Terug bij recreatiegebied “Oortjespad”, volgt u de ANWB Cope skateroute tot aan het NS-station in Woerden, waarvandaan u de ANWB Linschoten skateroute volgt. Terug in Woerden, pakt u de ANWB Cope skateroute weer op om na enige tijd weer bij recreatiegebied “Oortjespad” uit te komen.

ANWB Cope skateroute (knooppunt 75, Breudijk)

ANWB Cope skateroute
(knooppunt 75, Breudijk)

Nóg een combinatie
Fietsend vanuit De Meern, op de eerste dag van het carnaval, hebben wij bij knooppunt 75 (Breudijk, bij het spoorwegviaduct) op de ANWB Cope skateroute ingehaakt en deze gevolgd tot aan de driesprong N401/N212. Daarvandaan fietsten we de ANWB Bosdijk skateroute om, uitkomend op de driesprong N401/N212, weer in te haken op de ANWB Cope skateroute tot aan het NS-station in Woerden. Daarvandaan reden we de ANWB Linschoten skateroute in zijn geheel. Eenmaal terug bij het NS-station in Woerden, volgden we de ANWB Cope skateroute weer tot aan knooppunt 75, ons vertrekpunt.

Landinrichting
De Breudijk gaat over in de Rijndijk, die langs de achterzijde van kasteel De Haar loopt. De werkzaamheden van Natuurmonumenten om hiertegenover Parkbos de Haar aan te leggen, een nieuw bosgebied, vorderen gestaag. Links van de Rijndijk is begonnen met het kappen van een groot aantal populieren. Rechts van de Rijndijk stond de oeverwal langs de overkant van de sloot vol sneeuwklokjes, alsof Moeder Natuur hier een wit tapijt had gelegd.

Provinciale wegen
Voor wie, zoals mijn fietsmaat, van landelijke weggetjes houdt, ver weg van het autoverkeer, is het fietsen langs de N401 en N212 niet echt aangenaam, ook al is er zoals vandaag niet zoveel verkeer. Dat deze paden deel uitmaken van de routes, is onvermijdelijk. Het zijn immers routes ten behoeve van skaters. Vanaf de fietspaden langs de N401 en N212 is er wel een mooi uitzicht over de polders, die zich tot aan de horizon uitstrekken. Dankzij de uitbundige zon waren de nagenoeg lege polders niet troosteloos kaal. Her en der graasden zwanen. Blauwe reigers aasden op vis. Een enkele keer trok een vlucht ganzen voorbij, hoog in de lucht. In een sloot, haaks op de N212, stond een witte reiger tussen het riet.

De binnenlanden
Voorbij het vroegere buurtschap Aan de Zuwe buigt de ANWB Bosdijk skateroute onder de N212 landinwaarts, door natuurgebied De Gagel, met bij elke toegang tot een weiland een roestig hek dat van een naam is voorzien. Waar deze namen betrekking op hebben, is ons niet duidelijk.

Ganzen in een kring, richting Oud Aa

Ganzen in een kring, richting Oud Aa

Ter hoogte van Wilnis rechtsaf slaand, voert de ANWB Bosdijk skateroute langs het Armenland van Ruwiel, waaraan nog te zien is hoe in vroeger eeuwen het land in dit gebied (Portengen Noordzijde) was ingericht. De naam “Armenland van Ruwiel” is een verwijzing naar het feit dat de opbrengst van het hooi van dit land door de Heer van Ruwiel gebruikt werd om broden te bekostigen voor de armen in zijn buitengebieden. Even verderop zagen we een futuristische woning met links ervan een groep witte ganzen. Het leek alsof ze een kringgesprek voerden. De moeite waard om er een foto van te nemen.

Verandering van spijs…
“Rats, kuch en boonen is het soldatendiner”. De eerste regel van een uit eind jaren ’30 (de mobilisatietijd, voorafgaand aan de Duitse inval in mei 1940) stammende vertaling van een Tjechisch lied. In deze regel is het dagelijkse soldatenmenu opgesomd: oude stamppot, oud brood en bonen. Gelukkig zijn wij tijdens onze tochten niet aangewezen op veldkeukens zoals de soldaten, maar kunnen wij aanleggen bij eettentjes, restaurants of snackbars. “Zullen we in Breukelen gaan lunchen?” vroeg mijn fietsmaat bij het naderen van Oud Aa. Onze skateroutes deden Breukelen niet aan. Terwille van dit blog stemde mijn fietsmaat ermee in door te rijden naar Woerden, waar we zouden kunnen pauzeren en energie zouden kunnen opdoen om over de ANWB Linschoten skateroute te fietsen. De wind speelde ons bij vlagen parten, zodat we in Kamerik, restaurant De Herberg ziende, besloten om daar te pauzeren en te lunchen. De eigenaar was druk bezig uien te snipperen. Zoals altijd bestelde mijn fietsmaat friet met pindasaus. Desgevraagd bestelde ik friet met mayonaise en een broodje kaas. “Merkwaardig”, zei mijn fietsmaat; “je zweert altijd bij broodjes kaas, kort geleden nam je friet en nu allebei!” “Met deze temperatuur heb ik trek in iets warms” zei ik. Cola moest onze dorst lessen. De volle cola, wel te verstaan, niet de van Stevia voorziene cola die sinds kort in de handel is.

Landgoed Linschoten

Landgoed Linschoten

Landgoed Linschoten zwanen

Landgoed Linschoten: jonge zwanen

Landgoed Linschoten buizerd

Buizerd, territorium afbakenend

Luchtgevechten
Voldaan en wel zetten we koers naar Woerden, alwaar we de ANWB Linschoten skateroute gingen volgen. Langs de kronkelende Lange Linschoten, met aan de oevers geknotte en ongeknotte wilgen die soms boven het water op het punt van omvallen leken te staan, kwamen regelmatig wandelaars ons tegemoet. Niemand van hen had haast en wij evenmin, geïmponeerd als we waren door de pracht van het landgoed Linschoten dat we aangedaan hadden. De kale bomen langs het riviertje koesterden zich in de gouden zonnestralen. Het vale bruingroen bood een bijzondere aanblik.
Links van ons koesterden twee jonge zwanen zich in de zon. Een van hen sliep. De andere zwaan was druk bezig met om zich heen te kijken en zijn verenpak schoon te maken.
Sneeuwklokjes en kleine gele bloemen leken het naderend voorjaar aan te kondigen.
Boven ons klonk al een tijd lang gillend gekrijs. “Een buizerd!” riep mijn fietsmaat. De vogel cirkelde een paar minuten lang hoog in de lucht en zocht daarna zijn toevlucht in de takken van verderop staande bomen. Volgens mijn fietsmaat was hij bezig zijn terrritorium af te bakenen. “Kijk, er zijn er wel drie!” riep ze even later. De buizerds vlogen af en aan. Het was een prachtig gezicht, dat ik nog niet eerder had gezien. In grote kringen vlogen ze hoog boven ons op een manier alsof ze elkaar de loef wilden afsteken. Dankzij het zonlicht waren de verschillende kleuren bruin van hun veren goed te zien.

Papekop: knooppunt 96

Papekop: knooppunt 96

Knooppunt 96
In Oudewater gaat de ANWB Linschoten skateroute richting noordwest naar het vroegere buurtschap Tappersheul en raakt hij aan de ANWB Ruigeweide fietsroute. Die lieten wij letterlijk en figuurlijk links liggen. We zetten koers naar Papekop, alwaar de route rechtsaf voert naar het vroegere buurtschap Diemerbroek. Pal rechts naast de afslag staan twee informatiepanelen: één met informatie over knooppunten voor fietsers en één met informatie over knooppunten voor wandelaars. Op beide panelen staat het knooppuntnummer “96”. Dat is toeval. Uit de overzichtskaarten blijkt dat het knooppuntnetwerk voor wandelaars qua nummering van de knooppunten niet aansluit op het knooppuntnetwerk voor fietsers.

Woerden molen De Windhond

Woerden: Singel, met molen De Windhond

Woerden Veldwijk 3 Mijlpalen

Woerden: kunstwerk “3 Mijlpalen”

“3 Mijlpalen”
Nadat we via Diemerbroek en het “Zwarte Dijkje” (op een ANWB paneel aan het begin staat informatie over de ontstaansgeschiedenis van het gebied alhier) langs de skatebaan in Woerden waren gefietst, voerde de ANWB Linschoten skateroute langs de Singel, met uitzicht op molen De Windhond.
Bij station Woerden pakten we de ANWB Cope skateroute weer op, in feite een aanloop naar die route. Binnen de kortste keren hadden we Woerden achter ons gelaten en fietsten we over de Veldwijk naar het vroegere buurtschap De Putkop. Na een paar honderd meter maakte ik mijn fietsmaat attent op het merkwaardige houten bouwwerk langs de weg, dat volgens scholieren die ik vorige week gesproken had, een plattegrond van Woerden moest voorstellen, die visueel op een of andere manier samenviel met het verderop gelegen centrum van Woerden. Mijn fietsmaat, die in tegenstelling tot ik totaal geen last heeft van hoogtevrees, klom naar boven en keek om zich heen. Ze wist niet wat ze er mee aanmoest. Naspeuringen na afloop van deze rit  op internet wezen uit dat de uit Woerden afkomstige Niels Albers, de maker van dit bouwwerk, zich heeft laten inspireren door de geschiedenis van Woerden die teruggaat tot de Romeinse tijd, waarin Woerden Laurium heette. De naam “3 Mijlpalen” heeft betrekking op de drie elementen van dit bouwwerk: (1) de vier palen van de ondertoren, die de Romeinse wachttorens van weleer symboliseren; (2) de vijfkante vloer van de toren, de vijfhoekige gracht symboliserend die in de 14e eeuw om het toenmalige dorp Woerden werd gegraven en (3) de wanden van de boventoren, die stadsplattegronden van Woerden symboliseren. Jammer dat er bij dit bouwwerk geen informatiepaneel staat. Meer informatie erover, evenals over andere kunstwerken van Niels Albers die met de geschiedenis van Woerden verband houden, staat op de website www.langsdelimes.nl.
Een paar kilometer verderop arriveerden we bij ons vertrekpunt, ter hoogte van knooppunt 76 en vatten we de thuisreis aan. Vanuit de Dorpeldijk kwam ons een carnavalspraalwagen tegemoet rijden met het opschrift Alles is Liefde. In deze tijd, waarin oorlogen en aanslagen hoofdthema’s zijn in het nieuws, kan daar niet genoeg ruchtbaarheid aan worden gegeven.

De Meern, 15 februari 2015
Theo van Berkel

Fotoalbum →

Routekaartje
Gedetailleerde kaart op https://www.strava.com/activities/255278627
GPS-download: voer de URL van de kaart in op http://strava-tools.raceshape.com/vpu

Routekaartje gecombineerde Cope-Bosdijk-Linschoten-Cope skateroute

Routekaartje gecombineerde Cope-Bosdijk-Linschoten-Cope skateroute

Advertenties

Over Theo van Berkel

Enthousiast toerfietser die tijdens zijn tochten graag foto's maakt van beelden, boerderijen, landschappen en molens en die grappige situaties beschrijft die zich onderweg voordoen.
Dit bericht werd geplaatst in Fietstochten, Fotografie en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gecombineerde ANWB Cope-Linschoten-Bosdijk skateroute (65 km)

  1. Janny Bergh zegt:

    Weer een prachtige route . Met een mooi verslag .

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s